Domažlice, Baldovská 638, zateplení domova pro seniory

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Domažlice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004314
Zahájení projektu: 3. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 1. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Objekt s číslem popisným Baldovská 638 slouží jako dům pro seniory. Nachází se na pracele č.3617 v katastrálním území Domažlice. Tento objekt je energeticky náročný a proto bylo rozhodnuto o vypracování energetického auditu. Cílem projektu je zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy podle současných platných norem a nařízení.Dojde tak k výraznému snížení spotřeby energie a nákladů na vytápění v zimním období. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 952 443,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 928 664,80 Kč
 
Celková částka: 4 881 108,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena