5_1b_Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v obci Čistá č.p. 77

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Čistá
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006616
Zahájení projektu: 23. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Základní školy a mateřsky školy Čistá. Jedná se o instalaci vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Objekt se nachází na adrese Čistá č.p. 77, 294 23 Čistá, pozemek st. p. č. 16.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 426 549,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 182 806,80 Kč
 
Celková částka: 609 356,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena