5.1b - Snížení energetiské nárocnosti základní a materské školy Choryne

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Choryne
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006579
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace projektu je instalaci systému nuceného větrání s rekuperací tepla v objektu Základní a mateřské školy v Choryni, který se nachází na st. p. č. 426 v k. ú. Choryně. Hlavním cílem obou projektů je snížení energ. náročnosti objektu, snížení produkce emisí znečisťujících látek do ovzduší a zkvalitnit prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 398 986,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 170 994,00 Kč
 
Celková částka: 569 980,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena