5.1b Snížení energetické nárocnosti SOU Lišov - objekt haly OV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Strední odborné ucilište, Lišov, tr. 5. kvetna 3
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006729
Zahájení projektu: 15. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

rojekt řeší snížení energetické náročnosti objektu SOU p.č 699/8 na parcele č. st. 1151 v katastrálním území Lišov [685178O]. Projekt řeší instalaci nové centrální vzduchotechnické jednotky se zpětným získáváním tepla.Projekt je součástí stejnojmenného projektu na zateplení žádost je podána samostatně - hash kód ohRP5P

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 935 395,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 829 455,00 Kč
 
Celková částka: 2 764 850,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena