5.1b Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006643
Zahájení projektu: 15. 1. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti Gymnázia v Českém Krumlově. Předmětná budova se nachází na pozemku prac. č. st. 2675 v katastrálním území Český Krumlov (622931). Navržená opatření zahrnují celkovou rekonstrukci kotelny (vč. výměny zdrojů tepelné energie) a instalaci řízeného větrání tepla ve třídách. Projekt dál řeší kompletním zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím a výměnu části otvorových výplní - což je samostatě podaná žádost - hash kód nYsetP

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 670 855,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 287 509,50 Kč
 
Celková částka: 10 958 365,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena