5.1b) Snížení energetické náročnosti ZŠ 715 ve Starém Městě

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Staré Město
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006537
Zahájení projektu: 2. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem této žádosti je řešení větrání učeben v budově I.stupně ZŠ čp.715 a č.p. st. 566 v kú Staré Město instalací společné rekuperační jednotky umístěné v nově vybudované strojovně VZT v podstřešním prostoru. druhá žádost řeší snížení spotřeby energie na vytápění v budově Základní školy zateplením, výměnou otvorových výplní a instalací kondenzačních plynových kotlů. Hash zateplení je k4fMMP

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 209 177,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 518 218,80 Kč
 
Celková částka: 1 727 396,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena