5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006247
Zahájení projektu: 6. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budov kombinovaný na dvou žádostech. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace pomocí energetických opatření. Opatření zahrnuje zateplení obvodového pláště, střechy, výměnu oken a dveří. Budovy se nachází na pozemku parcelní č. 1512 v katastrálním území Poruba-sever.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 882 587,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 323 881,31 Kč
 
Celková částka: 27 206 469,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena