Významné aleje Libereckého kraje - 2. etapa: Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002781
Zahájení projektu: 10. 1. 2018
Ukončení projektu: 19. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obnova a ozdravení historické aleje prodloužily její životaschopnost a zdravé stromy tak opět plní svou krajinotvornou funkci.  

Proběhla revitalizaci současné aleje, její ozdravování a úpravu tak, aby se její životnost a životaschopnost prodloužila na co možná nejdelší dobu a aby plnila také estetickou funkci v krajině. Alej se rozkládá na pozemcích s p.č. 936, 937, 1229, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 v katastru obcí Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 538 986,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 384 746,56 Kč
 
Celková částka: 1 923 733,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena