PERNINK p.p.č. 1952/3, 1952/5 REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ k.ú. Pernink

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006022
Zahájení projektu: 26. 7. 2018
Ukončení projektu: 23. 9. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obnova rašeliniště přispěla k rozvoji mokřadní vegetace, rašeliníků a mechů v prostředí pomalu proudících vod.

Revitalizace rašelinišť v EVL Pernink a Přírodní památky Pernink je soubor opatření k nápravě narušených hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, pro zajištění potřebného vodního režimu, včetně udržení a obnovení lesních porostů. Základním způsobem renaturalizace je podpora rozvoje mokřadní vegetace, zejména druhů rašeliníků a jiných mechů, které se rozvíjejí ve zvlhčeném prostředí (paludifikace), v prostředí zón stagnujících nebo velmi pomalu proudících povrchových vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 601 571,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 400 082,69 Kč
 
Celková částka: 8 001 654,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena