Obnova zeleně v Jarošově nad Nežárkou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jarošov nad Nežárkou
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0004931
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

PD řeší inventarizaci a klasifikaci dřevin, návrh na jejich ošetření nebo odstranění a návrh nových výsadeb, realizaci terénních úprav, zpevněných ploch a dětských herních prvků, na vybraných lokalitách obce Jarošov nad Nežárkou (u Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou a v místní části Lovětín). Předmětem předkládaného projektu (PO 4, SC 4.4) jsou výhradně části, které se týkají sídelní zeleně, tj. ošetření dřevin, návrh nových výsadeb a mlatové, tj. propustné chodníky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 643 865,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 429 243,73 Kč
 
Celková částka: 1 073 109,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena