Obnova zaniklých cest v okolí Štrampouchu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žáky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002442
Zahájení projektu: 18. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměr (obnovit 3 historické cesty-zaměřit, odstranit náletové dřeviny, provést terénní úpravy-meze, osetí a osázení původními listnatými stromy) řeší neprostupnost krajiny v okolí obce Štrampouch pro pěší pohyb. Projekt posílí přirozené funkce krajiny -konektivita, prostupnost. Budou obnovena stanoviště sloužící jako úkryty, biotopy, či biokoridory pro volně žijící živočichy zemědělské krajiny. Dále opatření zpomalí odtok srážkové vody z území (zvýšení retence a transpirace srážek).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 811 414,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 202 853,60 Kč
 
Celková částka: 1 014 268,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena