Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Zruč nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002110
Zahájení projektu: 4. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší komplexně revitalizaci veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou. V rámci projektu je kladen důraz na zachování stávajících stromů a keřů a zvýšení množství zeleně realizací výsadeb. V rámci projektu se vysazují stromy a keře, ošetřují se stromy s důrazem na jejich zachování na stanovišti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 281 387,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 520 925,08 Kč
 
Celková částka: 3 802 313,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena