Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kelč
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002772
Zahájení projektu: 10. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na posílení přirozené funkce krajiny v okolí města Kelč, a to v katastrálním území Kelč - Nové město na parcelách číslo 483/3, 483/18, 483/1, 2038 a 2031. Obnovou polních cest a výsadbou souvisejících stromořadí a zeleně v lokalitě Strážné dojde ke zvýšení prostupnosti krajiny a zvýšení atraktivity této lokality. Při výsadbě budou využity pouze druhy rostlin, které jsou typické pro danou lokalitu, a dojde tak k rozšíření druhové skladby krajinných výsadeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 477 077,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 119 269,34 Kč
 
Celková částka: 596 347,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena