Obnova krajinných struktur Obce Vrbátky - I. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vrbátky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002520
Zahájení projektu: 19. 12. 2017
Ukončení projektu: 25. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude bude provedena liniová výsadba dřevin v krajině, bude vysazeno 95 ks vzrostlých alejových stromů po jižní straně polní cesty, která se nachází mezi intenzivně zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Částečně bude cesta oseta semenen luční směsi do mechanicky připravené půdy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 257 489,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 64 372,44 Kč
 
Celková částka: 321 862,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena