Obnova historických krajinných struktur Polabí - obec Dřísy, Obnova historického sadu na Cecemíně, Obnova historických cest a kapliček pod Cecemínem

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dřísy
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002478
Zahájení projektu: 16. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stabilizace funkčních vegetačních prvků v krajině, založení liniové zeleně, soliterní výsadba zeleně, odstranění skládek, založení lučních trávníků a jednoduchá pomístná úprava nezpevněných cest.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 735 872,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 433 968,13 Kč
 
Celková částka: 2 169 841,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena