Obnova historického sadu Komňa

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Komňa
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008077
Zahájení projektu: 12. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Kompletní obnova historického sadu pomocí vhodné druhové skladby ovocných dřevin a s podporou rozmanitých keřových segmentů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 465 667,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 416,77 Kč
 
Celková částka: 582 084,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena