Léčebné lázně Lázně Kynžvart - Revitalizace parkových ploch

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008374
Zahájení projektu: 6. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt obsahuje: a) Pěstební opatření k ozdravění a podpoře hodnotných perspektivních stromů, keřů a keřových skupin b) odstranění dřevin v nezbytně nutném rozsahu c) výsadbu nových stromů, keřů a keřových skupin d) sadovnické úpravy k založení trvalkového záhonu, trávníkových a bylinných porostů e) rozvojovou péči o výsadbu Tím bude podpořena a zachována na dlouhé období biodiverzita řešeného území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 229 478,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 486 319,09 Kč
 
Celková částka: 3 715 798,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena