Domov mládeže v Žádlovicích - areál zámeckého parku

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002612
Zahájení projektu: 13. 3. 2018
Ukončení projektu: 25. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Domov mládeže v Žádlovicích - areál zámeckého parku je zaměřen na revitalizaci parku v Žádlovicích, místní části města Loštice. Cílem projektu je obnova dřevin, které musí být pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu, ošetření a nová výsadba stromů, založení travnatých ploch, opatření na zachování a zvýšení biodiverzity v této lokalitě. Zámecký park je spolu s budovou zámku nemovitou kulturní památkou. Projekt je první etapou plánované celkové obnovy budovy zámku a zámeckého parku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 374 327,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 249 551,39 Kč
 
Celková částka: 623 878,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena