Sklad potravinové pomoci v ČR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Česká federace potravinových bank, z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_153/0015191
Zahájení projektu: 17. 6. 2021
Ukončení projektu: 8. 11. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření nové kapacity pro záchranu jídla ve Středočeském kraji a v Praze. Díky předkládanému projektu vznikne dodatečná kapacita pro využití většího množství jídla, které by se bez realizace projektu stalo odpadem. Projekt tak předchází vzniku odpadů, což je nejvyšší stupeň hierarchie nakládání s odpady. Realizace projektu proběhne na několika pozemcích v místní části Praha Dubeč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 96 296 576,15 Kč
Národní soukromá částka: 5 068 240,85 Kč
 
Celková částka: 101 364 817,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena