Rozšíření sběrných míst pro separaci odpadů-Technické služby Lanškroun, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009862
Zahájení projektu: 20. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektového záměru je pořízení kontejnerů na separovaný odpad (papír, plast, objemný odpad, BRKO a kovy). Díky projektu bude rozšířeno a navýšeno třídění odpadu ve městě. Kontejnery budou umístěny v k.ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec. Pořízení kontejnerů je vhodné doplnění systému separace odpadů ve městě Lanškroun.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 036 919,56 Kč
Národní soukromá částka: 359 456,40 Kč
 
Celková částka: 2 396 376,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena