Oddělený sběr odpadů - Zbytiny

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zbytiny
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000782
Zahájení projektu: 6. 10. 2016
Ukončení projektu: 14. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je pořízení nových nádob pro rozšíření složek a navýšení kapacity odděleného sběru odpadu v obci Zbytiny. Realizací projektu dojde k pokrytí většiny území obce kontejnery na separovaný odpad. Součástí akce jsou i stavební úpravy nezbytné pro zřízení nových sběrných hnízd. Realizací projektu dojde ke kompletizaci systému odděleného sběru odpadů v obci, předpokladem je vyšší množství vyseparovaných složek odpadu a snížení celkové produkce směsného komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 593 582,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 749,83 Kč
 
Celková částka: 698 332,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena