Oddělený sběr odpadů Třebihošť

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC TŘEBIHOŠŤ
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003946
Zahájení projektu: 25. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Třebihošť zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 680 939,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 473 106,98 Kč
 
Celková částka: 3 154 046,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena