Oddělený sběr BRKO v obci Tuchořice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tuchořice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003646
Zahájení projektu: 14. 5. 2018
Ukončení projektu: 25. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je řešení současné nevyhovující situace v oblasti nakládání s BRKO v obci Tuchořice prostřednictvím zavedení systému odděleného sběru BRKO s dostatečnou četností svozu, kapacitou a únosnými náklady na provoz.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 763 267,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 134 694,21 Kč
 
Celková částka: 897 961,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena