Oddělený sběr BRKO v obci Libotenice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Libotenice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003808
Zahájení projektu: 22. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je řešení současné nevyhovující situace v oblasti nakládání s BRKO v obci Libotenice prostřednictvím zavedení systému odděleného sběru BRKO s dostatečnou četností svozu, kapacitou a únosnými náklady na provoz.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 798 792,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 140 963,40 Kč
 
Celková částka: 939 756,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena