Navýšení kapacity sběrného dvora obce Bezděkov nad Metují

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Bezděkov nad Metují
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003705
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Ukončení projektu: 21. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je navýšení kapacity sběrného dvora (par.č. 465/8) obce Bezděkov nad Metují. Jedná se pořízení kontejnerů pro traktorový závěsný nosič kontejnerů, stacionárního vibračního třídícího síta na kompost, ručního paletizačního vozíku s váhou, nájezdové vážní plošiny pro příjem odpadu a kamerový systém. Zároveň předmětem projektu je pořízení nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů občanům obce a pro jejich svoz bude pořízen traktorový kontejner s výsypem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 421 215,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 250 802,70 Kč
 
Celková částka: 1 672 018,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena