Nákup kontejnerů a nosiče

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tochovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007690
Zahájení projektu: 21. 11. 2018
Ukončení projektu: 20. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší nákup pěti kontejnerů a nosiče kontejnerů, které budou sloužit pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu v obci Tochovice a jejích částech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 233,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 741 699,75 Kč
 
Celková částka: 988 933,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena