Nákup kompostérů - Hranice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002894
Zahájení projektu: 10. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 328 891,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 58 039,71 Kč
 
Celková částka: 386 931,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena