Modernizace sběrného dvora

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Dobrovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000556
Zahájení projektu: 24. 8. 2016
Ukončení projektu: 22. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci stávajícího areálu sběrného dvora v městě Dobrovice. Realizací dojde k modernizaci a rozšíření stávajícího areálu na okraji jižní části města Dobrovice v blízkosti areálu ČOV a fotbalového hřiště. Areál se skládá ze zpevněných ploch, krytých stání skladování, volných skládek, objektu obsluhy, parkovacích ploch a mostní váhy. Čísla parcel 1947/1, 1947/5, 1938/17, 1938/22, 1938/1, 1938/14, 1938/15, 1947/2, 1938/5, 1938/26, KÚ Dobrovice (627470).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 123 377,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 904 125,39 Kč
 
Celková částka: 6 027 503,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena