Modernizace portálu "Nevyhazuj to" v rámci predcházení vzniku odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: goodooga s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003765
Zahájení projektu: 20. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 20. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizaci a mobilní aplikaci na portále www.nevyhazujto.cz. Aby server nevyhazujto.cz zvládl uspokojit všechny nové potřeby, je nutný jeho redesign vč. kompletního předělání základů aplikace. Realizací projektu dojde k předcházení vzniku komunálních odpadů konkrétně o 103 t/rok. Místem realizace projektu je Praha - Letňany, Choceňská 743.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 864 688,00 Kč
Národní soukromá částka: 152 592,00 Kč
 
Celková částka: 1 017 280,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena