Město Vroutek ? svoz biologicky rozložitelného odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Vroutek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004020
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Ukončení projektu: 1. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení techniky pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu města Vroutek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 087 253,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 191 868,30 Kč
 
Celková částka: 1 279 122,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena