Malá semimobilní bioplynová stanice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: TRENDEX NOVA a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_023/0001159
Zahájení projektu: 13. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřena na výstavbu malé bioplynové stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů . Projektovaná kapacita BPS je 1200 t BRO. Stanice bude pracovat na principu "suché" fermntace. El. energie bude dodávána do sítě za tržní ceny. Teplo bude sloužit k ohřevu fermentorů, k hygienizace kuchyňských odpadů a bude využito v chovu ryb. Na užitečné teplo bude nárokován zelený bonus na teplo. Fermentační zbytek bude dále kompostován a prodáván jako zahradní substrát.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 208 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 302 000,00 Kč
 
Celková částka: 11 510 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena