Kompostéry pro predcházení vzniku komunálního odpadu na území obce Lužná

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lužná
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005702
Zahájení projektu: 16. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup 500 ks kompostérů určených pro občany obce Lužná a jejích spádových částí. Cílem projektu je podpora smysluplného domácího kompostování, u kterého dochází k předcházení vzniku odpadu. Předcházení vzniku odpadu znamená, že odpad nevzniká (případně ho vzniká méně) a díky tomu je méně nebezpečný či má menší dopad na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 945 922,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 343 398,00 Kč
 
Celková částka: 2 289 320,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena