Kompostéry pro obce Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Region Moravskotřebovska a Jevíčska
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967
Zahájení projektu: 12. 4. 2018
Ukončení projektu: 21. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku komunálních odpadů ukládaných na skládku v obcích Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Do projektu je zapojeno 14 obcí mikroregionu, jejichž občané produkují významné množství bioodpadu, který není využíván a je následně ukládán na skládku. V rámci projektu bude pořízeno 2757 kompostérů pro domácí kompostování, 4 kompostovací sila a 1 štěpkovač dřevní hmoty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 904 081,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 218 367,35 Kč
 
Celková částka: 8 122 449,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena