Kompostéry pro občany obce Žlutava

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žlutava
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002622
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Ukončení projektu: 15. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro občany obce Žlutava a pořízení jednoho kontejneru na sběr textilu v obci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 536 054,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 94 597,80 Kč
 
Celková částka: 630 652,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena