Kompostéry pro občany obce Úholičky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Úholičky
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003565
Zahájení projektu: 13. 6. 2017
Ukončení projektu: 26. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v obcích Úholičky a Svrkyně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 907 726,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 160 186,98 Kč
 
Celková částka: 1 067 913,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena