Kompostéry pro občany městské části Praha - Šeberov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha-Šeberov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005420
Zahájení projektu: 9. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů a kontejneru na textil z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v městské části Praha-Šeberov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 562 260,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 99 222,42 Kč
 
Celková částka: 661 483,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena