Kompostéry pro občany města Ždírec nad Doubravou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Ždírec nad Doubravou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002743
Zahájení projektu: 22. 6. 2017
Ukončení projektu: 8. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů a kontejnerů na textil pro potřeby občanů města Ždírec nad Doubravou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 575 960,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 101 640,00 Kč
 
Celková částka: 677 600,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena