Kompostéry pro občany MČ Praha - Čakovice

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha-Čakovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003317
Zahájení projektu: 24. 7. 2017
Ukončení projektu: 19. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů a překopávačů kompostu pro občany MČ Praha - Čakovice z důvodu zajištění prevence vzniku odpadů v MČ Praha - Čakovice .

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 556 160,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 274 616,56 Kč
 
Celková částka: 1 830 777,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena