Kompostéry a štěpkovač pro občany v obci Semín

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Semín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008214
Zahájení projektu: 18. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Podstatou projektu je předcházení vzniku komunálního odpadu prostřednictvím pořízení 210 kusů zahradních kompostérů a štěpkovače, které budou sloužit výhradně pro potřeby občanů obce Semín (nikoli pro veřejnou zeleň). Občané budou moci kompostovat bioodpad z domácností a zahrad. Výstupy kompostování posléze občané využijí na svých zahradách pro zkvalitnění a vyživení svých pozemků. Nejedná se o kompostování veřejné zeleně v obci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 042 975,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 184 054,47 Kč
 
Celková částka: 1 227 030,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena