Kompostárna - Vlkonice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Luboš Rendl
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000939
Zahájení projektu: 16. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení technologie pro zajištění kompostování volně na hromadách. Předpokládaným výsledkem bude zajištění materiálového využití odpadů. Celková kapacita zařízení po dokončení projektu bude 510 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO), projekt je zaměřen na vybudování nové kompostárny o kapacitě 510 tun, z čehož celou kapacitu kompostárny bude tvořit BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad - 20 02 01). Umístění: Vlkonice (784028), Parcely: 568/8 a 568/9

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 033 864,05 Kč
Národní soukromá částka: 888 328,95 Kč
 
Celková částka: 5 922 193,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena