Kompostárna Pěnčín

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Pulíček
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000553
Zahájení projektu: 21. 10. 2016
Ukončení projektu: 19. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Huť na pozemku s p.č. 778/3. Žadatel má podepsané prohlášení od obcí s příslibem dodávek 201t BRKO. Vznikne nová kompostárna s kapacitou 401 t za rok. Více jak 90% vyprodukovaného kompostu bude využito na hnojení zemědělské půdy obhospodařované žadatelem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 190 392,99 Kč
Národní soukromá částka: 915 951,71 Kč
 
Celková částka: 6 106 345,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena