Kompostárna Nesperská Lhota

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zdena Nováková
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000948
Zahájení projektu: 22. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Navržený projekt obslouží část potenciální kapacity produkce BRO v zájmovém území, kde doposud není zaveden systém sběru a úpravy bioodpadů, jejichž potenciál pro využití obnovitelných živin takto zůstává nevyužit. V zájmové oblasti bude ke kompostování bioodpadu využíváno centrální zařízení kompostárna s kapacitou 270 t/rok na vodohospodářsky zabezpečené ploše oplocené v rámci areálu zemědělské výroby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 748 336,45 Kč
Národní soukromá částka: 485 000,55 Kč
 
Celková částka: 3 233 337,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena