Kompostárna MOŠNICE

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Tomáš Calta
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000952
Zahájení projektu: 27. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předpokládaným výsledkem bude zajištění materiálového využití odpadů. Celková kapacita zařízení po dokončení projektu bude 500 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO), projekt je zaměřen na vybudování nové kompostárny o kapacitě 500 tun, z čehož celou kapacitu kompostárny bude tvořit BRKO (biologicky rozložitelný komunální od

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 384 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 420 750,00 Kč
 
Celková částka: 2 805 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena