Kompostárna Koldín

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Farma Koldín s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000431
Zahájení projektu: 19. 7. 2017
Ukončení projektu: 17. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Žadatel má podepsané prohlášení od obcí s příslibem dodávek 348 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 1000 t.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 053 999,70 Kč
Národní soukromá částka: 891 882,30 Kč
 
Celková částka: 5 945 882,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena