Kompostárna Hrabec

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vladislav Hrabec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000804
Zahájení projektu: 17. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Plánem projektu "Kompostárna Hrabec" je vybudovat centrální kompostárnu o kapacitě 1 200 t/rok pro 3 spolupracující obcí ve vzdálenosti do 19 km od plánované kompostárny (Staré Město, Vratimov, Lučina) o celkovém počtu 9 911 obyvatel a zpracovávat v ní především tříděný biologicky rozložitelný odpad z uvedených obcí s doplněním bioodpadu ze zem. výroby (soukr. hospod.zemědělec Jakub Herot). Umístění kompostárny je navrženo na pozemku ve vlastnictví pana Vladislava Hrabce, parc. č. 7335, 7336/2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 291 262,40 Kč
Národní soukromá částka: 757 281,60 Kč
 
Celková částka: 5 048 544,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena