Kompostárna - Hajská

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Vokáč
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000942
Zahájení projektu: 14. 11. 2016
Ukončení projektu: 15. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektem dojde k výstavbě nové Kompostárny - Hajská, jejímž záměrem je podpořit a rozšířit možnost sběru a zpracování bioodpadu v obcích a výsledný produkt - kompost využívat na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Kapacita kompostárny bude 400 tun se zpracováním komunálního odpadu, jehož podíl bude min. 50 %. Kompostování bude probíhat do vaků. Projekt bude realizován na parcele 92/4 v k. ú. Hajská. Jedná se o dvě zpevněné plochy, na které je vydán územní souhlas.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 039 631,62 Kč
Národní soukromá částka: 536 405,58 Kč
 
Celková částka: 3 576 037,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena