Kompostárna Divišovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Pavel Háša
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000418
Zahájení projektu: 17. 10. 2016
Ukončení projektu: 21. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Žadatel má podepsaná prohlášení od obcí spadající do spádové oblasti s příslibem dodávek 210 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 420 t ročně

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 630 970,00 Kč
Národní soukromá částka: 817 230,00 Kč
 
Celková částka: 5 448 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena