Kompostárna Čečelice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ZDD - BIO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000416
Zahájení projektu: 15. 6. 2017
Ukončení projektu: 24. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Čečelice na pozemku s p.č. 1178/15. Žadatel má podepsané prohlášení od těchto obcí s příslibem dodávek 450 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s kapacitou 860 t za rok.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 180 000,30 Kč
Národní soukromá částka: 914 117,70 Kč
 
Celková částka: 6 094 118,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena