Kompostárna bioodpadu Radomír Antoš

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Radomír Antoš
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000670
Zahájení projektu: 13. 4. 2017
Ukončení projektu: 15. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je primárně a výhradně zaměřen na zpracování BRKO produkovaných ve veřejném prostoru spravovaného obcemi a městy, dále BRKO produkovaných občany z domácností a zahrad. Toto základní množství je doplňováno produkcí BRO odpadů z produkce žadatele (zemědělský podnikatel). Kompostárna je zřizována v zájmové oblasti nově a doplňuje vhodně územní infrastrukturu již realizovaných a fungujících kompostáren. Předmětem projektu je využití stávajících staveb vhodných pro provozování kompostárny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 159 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 910 500,00 Kč
 
Celková částka: 6 070 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena