Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO ČERNOŠICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03485
Zahájení projektu: 1. 8. 2009
Ukončení projektu: 25. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt předpokládal ozelenění lokality sportparku Kazín v Černošicích. Ten vznikl v bezprostřední blízkosti řeky Berounky v lokalitě Mokropsy a přináší do města tolik potřebné zázemí pro rekreaci a odpočinek místních obyvatel. S ohledem na skutečnost, že celý areál se nachází na historické deponii zeminy, není lokalita vhodně ozeleněna. Stávající plevelné porosty je třeba pravidelně likvidovat. Hlavním cílem projetu je celý areál doplnit vhodnými domácími druhy zeleně, které budou odpovídat podmínkám zvoleného stanoviště a specifickému využití místa. Celková plocha parku je 11452 m2.
Veškeré výsadby a povýsadbová péče byly konzultovány a odsouhlaseny majitelem pozemku, tj. Českou republikou, zastoupenou na tomto místě Povodím Vltavy, s.p. a odpovídají specifickým potřebám místa, možnostem rozlivu řeky, apod.
Veškerou povýsadbovou péči si žadatel zajišťoval prostřednictvím svých kvalifikovaných zaměstnanců Městského úřadu Černošice, odbor technické služby. Ti mají pro tyto úkony potřebnou praxi a jsou vybavení potřebnou mechanizací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 826 867,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 322 387,00 Kč
 
Celková částka: 2 149 255,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena